Studie a excerpce

Zde najdete vÅ¡echny studie monitoru příhraničí a jeho excerpce (Najdete je taky pod funkční položce "publikace"):

Studie a excerpt 1: Aktualizace rámcové územnÄ› strukturální analýzy a procesu výbÄ›ru obcí, mÄ›st a podniků v rakouském, českém, slovenském a maďarském příhraničí

Studie a excerpt 2: Cross-Border Labour Mobility within an Enlarged EU

Studie a excerpt 3: Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements

Studie a excerpt 4: The Labour Market Situation of People with Disabilities in EU25

Studie a excerpt 5: The Willigness to Migrate in the CEECs

Studie a excerpt 6: Vídeň v EvropÄ›. Evropa ve Vídni. Evropská zpráva o Vídni za rok 2008

Studie a excerpt 7: ÄŒeÅ¡tí uprchlíci a migranti za prací v Rakousku. Biografické zlomové body a nové začátky

Studie a excerpt 8: Aktuální obraz českých odborných pracovníků na hornorakouském trhu práce

Studie a excerpt 9: Zlepšování šancí Romů na získání zaměstnání

Studie a excerpt 10: POKROK NA CESTÄš K DOSAŽENÍ LISABONSKÝCH CÍLÅ® VE VZDÄšLÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVÄš Indikátory a hodnotící kritéria 2008

Studie a excerpt 11: Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

Studie a excerpt 12: Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropská unie

Studie a excerpt 13: Mobilita pracovní síly před a po vstupu ČR do EU

Studie a excerpt 14: ChránÄ›né dílny v jižních ÄŒechách a v Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů pro podporu zamÄ›stnanosti a integrace osob s postižením

Studie a excerpt 15: EU employment situation and social outlook

Studie a excerpt 16: Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trhu práce v Rakousku

Studie a excerpt 17: Vztah mezi dlouhodobou nezamÄ›stnaností a vybranými sociálnÄ› patologickými jevy v Jihomoravském kraji

Studie a excerpt 18: Postavení cizinců na trhu práce v ÄŒeské republice

Studie a excerpt 19: EU Employment and Social Situation. Quarterly Review.

Studie a excerpt 20: Has the economic crisis contributed to more segmentation in labour market and welfare outcomes?

Studie a excerpt 21: Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybraných regionech ČR