Odkazy

Odkazy k partnerům EXPAK AT.CZ najdete pod partneÅ™i.

 

Další přeshraniční projekty

Centrope: Středoevropský region

CHD NET: Platforma pro chráněné pracovní dílny

EDU.REGION: Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor

Euregio Silva Nortica (ERSN): preshraniční spolupráce Waldviertel –Jihočeský kraj

Společně dosáhneme více: Program „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013

RECOM CZ-AT: Regional Cooperation Management

SOP: Studentská odborná praxe

ZUWINS: Budoucí oblast Vídeň-Dolní Rakousko-Jižní Morava

  

Přeshraniční sdružení

Rakousko-česká hospodářská společnost

 

Přeshraniční vládní agentura

CzechTrade

  

Příjemci zakázky

EC-Employment Consulting s.r.o.

ÖSB Consulting

 

Ústavy

Centrum  pro výzkum veÅ™ejného mínÄ›ní

Ecoplus – Dolnorakouská regionální rozvojová agentura Ges.m.H.

Insitut for Advanced Studies

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)

SORA – Institute for Social Research and Consulting

öibf - The Austrian Institute for Research on Vocational Training

Ústav pro vzdělávací výzkum ekonomie

Ústav pro Dunajskou oblast a Střední Evropu

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - VÚPSV

WIFO Rakouský ústav ekonomického výzkumu

ZSI Centrum pro sociální inovaci