Jobtour

Platforma pro přeshraniční srovnání profesních obrazů

Jeden z inovativních prvků EXPAK AT.CZ pÅ™edstavuje systematické srovnání profesních obrazů v ÄŒR a v Rakousku. EXPAK AT.CZ zde kooperuje s projekty NetLab (Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT) a NIZ (Nadregionální initiativa zamÄ›stnanosti Vídeň-Bratislava). Koncem února byly spuÅ¡teny webové stránky www.jobtour.eu. VÅ¡echny informace na tÄ›chto webovích stránkách jsou k dispozici čtyÅ™jazyčnÄ› (nÄ›mecky, česky, slovensky a maďarsky). Celkem jsou srovnané 150 profesních obrazů od ledna 2011. Navíc nabízí jobtour důležité informace k pracovním a sociálním právu přísluÅ¡ných zemí a o životÄ› v sousední zemi, jakož i k vzdÄ›lávacím systémum a jejich porovnání. Má sloužit jako informační platforma zamÄ›stnancům a podnikům.

V rámci EXPAK AT.CZ byly také vytvoÅ™eny pohlednice – jobtour v nÄ›meckém a českém jazyce. Můžete je objednat zdarma u Barbara Willsberger, +43/1/595 40 40 – 17, willsberger@LRsocialresearch.at nebo Eva Horak, +43/1/595 40 40 - 29, horak@LRsocialresearch.at, nebo shrnout (čtyÅ™jazyčnÄ›).