Pilotní projekt

Poradenství v zdravotnictví

 Jedná se o pÅ™eshraniční projekt v oblasti politiky trhu práce, který se územnÄ› omezuje na programové oblasti v Rakousku (Vídeň, severní Dolní Rakousko a Horní Rakousko) a v ÄŒeské republice (Jižní Morava, Jižní ÄŒechy a Vysočina). V centru tohoto pilotní projektu stojí specifické problemové situace ve zdravotnických podnicích a u jejich zamÄ›stnanců.

Nejdříve byla zhotovena zpráva o analýze situace v rakousko-českém příhraničí, která dává pÅ™ehled o situaci trhu práce v rakouském a českém programovém území, popisuje možné cílové skupiny a obsahy jakož i pÅ™eshraniční projektové myÅ¡lenky a zahrnuje shrnutí podstatných poznatků v průbehu analýzy.

V naváznosti na analýzu se konal rozvojový workshop s aktéry na trhu práce obou stran hranic. Výsledek tohoto workshopu byly společnÄ› definované obsahy a cílové skupiny, které jsou základem pro vypracování a realizaci pilotního projektu (zpráva o provedené reÅ¡erÅ¡i). Koncepční a realizační práce byla provedena pomocí ÖSB Consulting. Poté co byl zhotoven detailní koncept, se konala focus group v polovinÄ› dubna 2011 a paralelnÄ› se vyhledávali podniky pro pilotní poradenství. Realizačnímu týmu se podaÅ™ilo pro pilotní projekt získat Charitní sociální stanici ve mÄ›stÄ› Retz, Dům s pečovatelskou službou Znojmo a Mobilní pečovatelskou službu Znojmo.

zkrácený popis projektu

závěrečný workshop pilotního projektu

realizační zpráva

složka pilotního projektu