Rozhovor v radiu o EXPAK AT.CZ

4. Března 2013 - Wien
Jazyk akce: de,cz

Dne 4.3. byl vysílán rozhovor s Evou Horák, L&R Sozialforschung o EXPAK AT.CZ na Rádiu Burgenland. Rozhovor byl veden v češtině a týkal se témat 10 let EXPAK AT.CZ, projekt jobtour, největší úspěchy v rámci projektu, situace na trhu práce v příhraničí a budoucnost projektu.


EXPAK AT.CZ Závěrečná konference 2013 – 10 let bilaterální spolupráce. Přeshraniční informace, poradenství a kooperace v oblasti trhu práce.

21. Února 2013 - Wien
Jazyk akce: de,cz

Ke 31.3.2013 končí po téměř 10 letech realizace projekt Rakousko-česká akademie expertů - EXPAK AT.CZ. Během závěrečné konference chceme shrnout průběh. Představíme realizovaná opatření a budeme diskutovat o budoucí možné kooperace v oblasti politiky trhu práce.


Rakousko-český monitor příhraničí 2012

Autoři: L&R und HK Brno-Umland
Rok vydání: 2013

Centrálním tématem výroční zprávy monitoru příhraničí za rok 2012 byl vývoj na trhu práce v období od roku 2011 do 3. čtvrtletí 2012 i vývoj nestandardních forem zaměstnávání. V příhraničí obou zemí byla zjištěna lehce stoupající zaměstnanost a rostoucí nezaměstnanost. Dlouhodobě vyšší míry nezaměstnaných ve srovnání s jinými regiony programu lze najít na jižní Moravě a ve Vídni již od roku 2008. Nezaměstnaností jsou na obou stranách hranice zvláště postiženy osoby s nízkou kvalifikací, mladí lidé resp. ženy (po ochranné lhůtě). Zásadním tématem české strany byla restrukturalizace Úřadu práce České republiky. Český úřad práce má nyní obdobně, jak je tomu v Rakousku, celostátní, krajskou a regionální úroveň. První změny vstoupily v platnost již dne 1. 4. 2011, další pak následovaly k termínu 1. 1. 2012. Kompetence úřadů práce byly rozšířeny a ty jsou nyní příslušné nejen pro podporu v nezaměstnanosti a státní sociální podporu, nýbrž i pro pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Dalšími tématy, která byla diskutována, je samotný projekt EXPAK AT.CZ, vývoj nezaměstnanosti podle strukturálních ukazatelů, vysílání a poskytování pracovníků a prognózy pro trh práce.


Brožura „Společné překročení hranic. Rakousko-Česká akademie expertů 2003-2013: Úspěchy –Výzvy-Výhled“

Autoři: L&R und Handelskammer Brno-Umland
Rok vydání: 2013

Závěrečná brožura projektu EXPAK AT.CZ informuje o aktivitách realizovaných v rámci projektu. Všimněte si prosím, že tato verze je vhodná na nahlédnutí a ne na tisk (tj. fotky a grafiky se kvůli veikosti nezobraziují v optimální kvalitě).V případě, že by jste si přáli tištěnou brožuru (pokud ji budeme mít v zásobě), obraťte se na horak@lrsocialresearch.at.