Počty a struktury českých migrantů v zahraničí a ekonomická motivace k zahraniční pracovní migraci

Autoři: Jana Vávrečková, Jakob Musil, Ivo BaÅ¡týř
Rok vydání: 2007

Shrnutí: Tato studie plynule navazuje na studii z roku 2006 zabývající se problematikou volného pohybu a je součástí výzkumného projektu „Mezinárodní migrace osob a její sociálnÄ› ekonomické souvislosti“. AutoÅ™i vycházejí z terénních Å¡etÅ™ení, která prokázala, že po vstupu ÄŒeské republiky do EU nedochází k nárůstu migrace.

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí:

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_249.pdf