POKROK NA CESTĚ K DOSAŽENÍ LISABONSKÝCH CÍLŮ VE VZDĚLÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ Indikátory a hodnotící kritéria 2008

Autoři: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Rok vydání: 2008

Shrnutí: Shrnutí kapitoly 7 studie L&R Sozialforschung: ZamÄ›stnatelnost

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report08/report_en.pdf