Zlepšování šancí Romů na získání zaměstnání

Autoři: WORLD BANK
Rok vydání: 2008

Shrnutí: Shrnutí kapitoly 3 studie L&R Sozialforschung: TRH PRÁCE V ÄŒESKÉ REPUBLICE A PŘÍLEŽITOSTI PRO PRACOVNÍKY S NÍZKOU KVALIFIKACÍ

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí: http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1224622402506/CZ_Roma_Employment_Full_Report.pdf