Rakousko-český monitor příhraničí 2012

Autoři: L&R und HK Brno-Umland
Rok vydání: 2013

Shrnutí: Centrálním tématem výroční zprávy monitoru příhraničí za rok 2012 byl vývoj na trhu práce v období od roku 2011 do 3. čtvrtletí 2012 i vývoj nestandardních forem zamÄ›stnávání. V příhraničí obou zemí byla zjiÅ¡tÄ›na lehce stoupající zamÄ›stnanost a rostoucí nezamÄ›stnanost. DlouhodobÄ› vyšší míry nezamÄ›stnaných ve srovnání s jinými regiony programu lze najít na jižní MoravÄ› a ve Vídni již od roku 2008. NezamÄ›stnaností jsou na obou stranách hranice zvláštÄ› postiženy osoby s nízkou kvalifikací, mladí lidé resp. ženy (po ochranné lhůtÄ›). Zásadním tématem české strany byla restrukturalizace Úřadu práce ÄŒeské republiky. ÄŒeský úřad práce má nyní obdobnÄ›, jak je tomu v Rakousku, celostátní, krajskou a regionální úroveň. První zmÄ›ny vstoupily v platnost již dne 1. 4. 2011, další pak následovaly k termínu 1. 1. 2012. Kompetence úřadů práce byly rozšířeny a ty jsou nyní přísluÅ¡né nejen pro podporu v nezamÄ›stnanosti a státní sociální podporu, nýbrž i pro pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Dalšími tématy, která byla diskutována, je samotný projekt EXPAK AT.CZ, vývoj nezamÄ›stnanosti podle strukturálních ukazatelů, vysílání a poskytování pracovníků a prognózy pro trh práce.

monitor příhraničí 2012