Brožura „Společné překročení hranic. Rakousko-Česká akademie expertů 2003-2013: Úspěchy –Výzvy-Výhled“

Autoři: L&R und Handelskammer Brno-Umland
Rok vydání: 2013

Shrnutí: ZávÄ›rečná brožura projektu EXPAK AT.CZ informuje o aktivitách realizovaných v rámci projektu. VÅ¡imnÄ›te si prosím, že tato verze je vhodná na nahlédnutí a ne na tisk (tj. fotky a grafiky se kvůli veikosti nezobraziují v optimální kvalitÄ›).V případÄ›, že by jste si přáli tiÅ¡tÄ›nou brožuru (pokud ji budeme mít v zásobÄ›), obraÅ¥te se na horak@lrsocialresearch.at.

download