Zpráva o provedené rešerši Pilotní projekt EXPAK AT.CZ

Autoři: ÖSB Consulting
Rok vydání: 2010

Shrnutí: Zpráva podává stručný a pÅ™esný pÅ™ehled podstatných výsledků reÅ¡erÅ¡e provedené na území projektu a současnÄ› tyto výsledky shrnuje do podoby „tematické mapy“.

Zpráva o provedené rešerši