EU Employment and Social Situation. Quarterly Review.

Autoři: European Commission
Rok vydání: 2012

Shrnutí: Souhrn provedený společností L&R Sozialforschung se zaměřením na Rakousko a ÄŒeskou republiku

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/230&format=HTML&aged=0&language=EN