Rakousko-český monitor příhraničí 2011

Autoři: L&R Sozialforschung in Kooperation mit der Handelskammer Brno-Umland
Rok vydání: 2012

Shrnutí: Zpráva podává pÅ™ehled aktuální situace na trhu práce v rakousko-českém příhraničí. Zkoumané území je tvoÅ™eno Vídní, Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem, krajem Jihočeským (územní jednotka NUTS 2 region Jihozápad bez kraje Plzeňského) a krajem Jihomoravským a krajem Vysočinou (které společnÄ› tvoří územní jednotku NUTS 2 Region Jihovýchod). Zpráva byla vypracována na základÄ› provedené analýzy literatury a dat, jakož i na základÄ› dotazování odborníků na pracovní trh z příhraničí. Jejím účelem bylo vytvoÅ™ení podrobného náhledu na vývoj v uvedených územních jednotkách.

monitor příhraničí 2011