Vztah mezi dlouhodobou nezaměstnaností a vybranými sociálně patologickými jevy v Jihomoravském kraji

Autoři: Alena AndÄ›lová DiS.
Rok vydání: 2011

Shrnutí: vypracovala Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí:

http://is.muni.cz/th/73621/fss_b/Bc.-final.pdf