Postavení cizinců na trhu práce v České republice

Autoři: Marta Osičková
Rok vydání: 2009

Shrnutí: vypracovala Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí:

http://is.muni.cz/th/212584/esf_b/Bakalarska_prace.pdf