Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trhu práce v Rakousku

Autoři: PhDr. Mgr. Lucie Procházková
Rok vydání: 2009

Shrnutí: vypracovala Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí:

http://is.muni.cz/th/20097/pedf_d/Disertace_L_Prochazkova.pdf