Zpráva o analýze situace pro pilotní projekt EXPAK AT.CZ

Autoři: L&R Sozialforschung
Rok vydání: 2010

Shrnutí: Zpráva dává pÅ™ehled o situaci trhu práce v rakouském a českém programovém území, popisuje možné cílové skupiny a obsahy jakož i pÅ™eshraniční projektní myÅ¡lenky a zahrnuje shrnutí podstatných poznatků v průbehu analýzy.

V rámci pracovního balíčku "pilotní projekt" byla vypracována "Zpráva o analýze situace".