Chráněné dílny v jižních Čechách a v Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů pro podporu zaměstnanosti a integrace osob s postižením

Autoři: Mgr. Jan Å esták, Ph. D
Rok vydání: 2010

Shrnutí: Souhrn jednotlivých kapitol relevantních pro politiku zamÄ›stnanosti provedla společnost L&R Sozialforschung.

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí: http://www.chdnet.cz/files/ke-stazeni/1275387624-chdnet_studie_formatovana_cj_verze_final.pdf