EU employment situation and social outlook

Autoři: European Commission
Rok vydání: 2010

Shrnutí: European Commission, Monthly monitor, prosinec 2010.

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=962&furtherNews=yes