Rakousko-český monitor příhraničí 2010

Autoři: L&R Sozialforschung in Kooperation mit der Handelskammer Brno-Umland
Rok vydání: 2011

Shrnutí: Zpráva, sestavená v rámci pracovního baličku EXPAK AT-CZ "monitor příhraničí", se zabývá aktuálním vývojem na trhu práce v rakousko-českém příhraničí. Vývoj je popsán na základÄ› analýzy dat a literatury. Důležitým zdrojem poznatků byly také rozhovory s experty na otázky k tématice trhu práce v příhraničí, které zprostÅ™edkovaly detailní náhled do vývoje trhu práce na úrovni mikroregionů. Ke sledované problematice se pÅ™i tÄ›chto interview vyslovilo deset rakouských a deset českých odborníků.

monitor příhraničí 2010