The Willigness to Migrate in the CEECs

Autoři: Jan Fidromuc, Peter Huber
Rok vydání: 2007

Shrnutí: Evidence from the Czech Republic

Shrnutí studie najdete zde.

Celá studie je pod následujícím odkazem k stáhnutí: http://www.wifo.ac.at/wwa/jsp/index.jsp?fid=23923&id=28060&typeid=8&display_mode=2&pub_language=2&language=2